trợ giúp
«

sử dụng như thế nào?

hộp công cụ c&c được xây dựng dựa trên các kết quả tìm kiếm. Nhập từ khóa hoặc câu hỏi của bạn và lọc theo nhu cầu cá nhân của bạn.

được lọc bởi …?

hộp công cụ c&c được cấu trúc thành  nhiều danh mục, giúp lọc tìm các công cụ theo nhu cầu cụ thể và bối cảnh của bạn. Bạn có thể lọc tìm công cụ dựa trên chủ đề mô tả mục đích của công cụ, các mối nguy cơ của khí hậu đe dọa đến sản xuất cà phê, quốc gia mà công cụ tìm thấyvà các loại nội dung của nó gắn với các công cụ. Vui lòng tìm trên các danh mục tương ứng bên phải để có kết quả tìm kiếm cụ thể hơn.

nghiên cứu trường hợp

để truyền đạt những phát hiện chính một cách có hiệu quả, hộp công cụ c&c cung cấp các nghiên cứu điển hình cho các công cụ đã được kiểm tra. Các nghiên cứu tình huống bao gồm các khuyến nghị cho các thử nghiệm tiếp theo hoặc thực hiện ở phạm vi rộng hơn, cũng như các bài học quan trọng . Bạn có thể tải về từng nghiên cứu cụ thể đính kèm với công cụ của mình hoặc sử dụng bản đồ nghiên cứu trường hợp để tiếp cận thêm.

Khu bảo tồn vĩnh viễn (PPA)

Các PPA (theo luật Braxin 12.651) là những khu vực được bảo vệ tự nhiên, với các quy định hạn chế khai thác nghiêm ngặt, nghĩa là không được phép khai thác trực tiếp kinh tế. Vì vậy, người nông dân phải phân định khu vực theo mã rừng và cô lập chúng bằng các hàng rào tự nhiên (cây bản địa chiếm ưu thế trong khu vực) hoặc các hàng rào vật lý (hàng rào và dây) để tránh sự xâm nhập của động vật ngoại lai và các hoạt động của con người ( trồng trọt, thu lượm củi, săn bắn, vv).

 Khái niệm

Việc quản lý tốt các PPA mang lại một số lợi ích, chẳng hạn như duy trì tài nguyên nước, nơi mà các con suối được bảo vệ và do đó duy trì dòng nước, ngay cả trong mùa khô. Còn có một số những lợi ích khác bao gồm việc duy trì một cảnh quan đa dạng hơn về mặt sinh học. Đa dạng sinh học địa phương cũng được bảo tồn và tăng cường, tạo điều kiện cho cả hệ động  và thực vật  di chuyển thuận lợi hơn. Một hành động khác là để cải thiện sự kết nối giữa các khu vực thông qua việc hình thành các hành lang sinh thái, do đó giúp bảo tồn được các loài. Việc bảo vệ PPAs nhằm đảm bảo chất lượng cuộc sống tốt hơn cho người dân. Tuy nhiên, cần phân định PPA là phù hợp với Luật Lâm nghiệp (12.651) nhằm đảm bảo việc tuân thủ các tiêu chuẩn và hiệu quả của nó.

Nhược điểm

  • Giảm diện tích sản xuất, tuy nhiên, đó là yêu cầu bắt buộc trước pháp luật.

Chi phí

  • Từ thấp đến trung bình.

Hành động đề nghị

  • Của nguồn nước (suối, sông): trong trường hợp suối nguồn, phải có hành lang bảo vệ 50 mét; đối với các sông, suối, hồ…  rộng 10 m, phải có hành lang bảo vệ 30 m; các dòng nước rộng từ 10 đến 50 mét, bảo quản: 50 mét; từ 50 đến 200 mét, bảo quản: 100 mét ; từ 200 đến 600 mét, bảo quản: 200 mét  và hơn 600 mét , bảo quản: 500 mét.
  •  Để bảo vệ, hãy quây khu vực giới hạn lại bằng hàng rào và dây để ngăn sự xâm nhập của động vật và những người có thể gây ra một số tác động lên thảm thực vật tự nhiên.
  • Cây bản địa cũng nên được trồng ở các khu vực tự nhiên, theo các dãy kết hợp được cung cấp trong mã rừng, có tính đến số lượng tài sản có liên quan.

 

  • Bạn có gì đó để thêm vào mô tả công cụ này hay không? Hãy để lại một bình luận
  • Bạn có quan tâm đến việc áp dụng công cụ này hay không? Hãy tìm các hình ảnh, các nghiên cứu trường hợp và các bảng thông tin bên dưới để biết các hướng dẫn từng bước, giúp bạn bắt đầu.để lại nhận xét0 nhận xét


Leave a Reply


Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


*