trợ giúp
«

sử dụng như thế nào?

hộp công cụ c&c được xây dựng dựa trên các kết quả tìm kiếm. Nhập từ khóa hoặc câu hỏi của bạn và lọc theo nhu cầu cá nhân của bạn.

được lọc bởi …?

hộp công cụ c&c được cấu trúc thành  nhiều danh mục, giúp lọc tìm các công cụ theo nhu cầu cụ thể và bối cảnh của bạn. Bạn có thể lọc tìm công cụ dựa trên chủ đề mô tả mục đích của công cụ, các mối nguy cơ của khí hậu đe dọa đến sản xuất cà phê, quốc gia mà công cụ tìm thấyvà các loại nội dung của nó gắn với các công cụ. Vui lòng tìm trên các danh mục tương ứng bên phải để có kết quả tìm kiếm cụ thể hơn.

nghiên cứu trường hợp

để truyền đạt những phát hiện chính một cách có hiệu quả, hộp công cụ c&c cung cấp các nghiên cứu điển hình cho các công cụ đã được kiểm tra. Các nghiên cứu tình huống bao gồm các khuyến nghị cho các thử nghiệm tiếp theo hoặc thực hiện ở phạm vi rộng hơn, cũng như các bài học quan trọng . Bạn có thể tải về từng nghiên cứu cụ thể đính kèm với công cụ của mình hoặc sử dụng bản đồ nghiên cứu trường hợp để tiếp cận thêm.


nghiên cứu trường hợp

Sau khi thu thập được thông tin về một công cụ c & c trong thời gian thử nghiệm, cần tiến hành phân tích kết quả. Để truyền đạt các kết quả chính, hộp công cụ c & c cung cấp các nghiên cứu điển hình cho các công cụ đã được kiểm tra. Các nghiên cứu tình huống bao gồm những khuyến nghị cho các thử nghiệm tiếp theo hoặc thực hiện ở phạm vi rộng hơn, cũng như các bài học quan trọng đã rút ra được. Công cụ được đánh giá bởi các cán bộ/chuyên gia khuyến nông dựa trên hiệu quả của nó (ví dụ nếu nó đạt được mục đích ), sự chấp nhận (ví dụ: nông dân sẵn lòng chấp nhận kỹ thuật mới), khả năng chi trả (ví dụ như nông dân có đủ khả năng sử dụng công cụ này) và thời gian (ví dụ như khi xuất hiện các lợi ích ). Hơn nữa, một nghiên cứu trường hợp được hình thành bằng cách đánh giá chính thức các thông số liên quan đến cây trồng và thảo luận với nông dân.


điểm cung cấp thông tin
thử nghiệm
chấp thuậnChâu Á

Châu Á


Châu phi

Châu phi


Nam Mỹ

Nam Mỹ


Trung Mỹ

Trung Mỹ