trợ giúp
«

sử dụng như thế nào?

hộp công cụ c&c được xây dựng dựa trên các kết quả tìm kiếm. Nhập từ khóa hoặc câu hỏi của bạn và lọc theo nhu cầu cá nhân của bạn.

được lọc bởi …?

hộp công cụ c&c được cấu trúc thành  nhiều danh mục, giúp lọc tìm các công cụ theo nhu cầu cụ thể và bối cảnh của bạn. Bạn có thể lọc tìm công cụ dựa trên chủ đề mô tả mục đích của công cụ, các mối nguy cơ của khí hậu đe dọa đến sản xuất cà phê, quốc gia mà công cụ tìm thấyvà các loại nội dung của nó gắn với các công cụ. Vui lòng tìm trên các danh mục tương ứng bên phải để có kết quả tìm kiếm cụ thể hơn.

nghiên cứu trường hợp

để truyền đạt những phát hiện chính một cách có hiệu quả, hộp công cụ c&c cung cấp các nghiên cứu điển hình cho các công cụ đã được kiểm tra. Các nghiên cứu tình huống bao gồm các khuyến nghị cho các thử nghiệm tiếp theo hoặc thực hiện ở phạm vi rộng hơn, cũng như các bài học quan trọng . Bạn có thể tải về từng nghiên cứu cụ thể đính kèm với công cụ của mình hoặc sử dụng bản đồ nghiên cứu trường hợp để tiếp cận thêm.


chào mừng bạn đến với bộ công cụ sản xuất cà phê ứng phó với biến đổi khí hậu (bộ công cụ cà phê & khí hậu – c&c)

Bộ Công cụ Cà phê & Khí hậu là bộ tài liệu bao gồm các phương pháp, các chỉ dẫn và tài liệu tập huấn được biên soạn nhằm giúp nông dân ứng phó với tình trạng biến đổi khí hậu. Bộ tài liệu này cung cấp nền tảng cơ bản phục vụ cho quá trình trao đổi kiến thức về các biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu đã có và các phương thức thích ứng sáng tạo, đồng thời đóng vai trò là cầu nối giữa các nhà khoa học và nông dân.


mới nhất công cụ và nghiên cứu trường hợp

Stepwise Apprach
dụng cụ

Stepwise Approach to Implement CSA Practices

By implementing climate-smart agriculture practices one step at a time, coffee farmers can improve their coffee quality and productivity with the resources they have. Status: […]

những bức ảnh thêm thông tin
dụng cụ

Climate Risk Profile – Uganda

The effective design of adaptation strategies requires an understanding of climatic changes and the regional context. This brief therefore discusses climate impacts for Uganda and […]

những bức ảnh thêm thông tin