trợ giúp
«

sử dụng như thế nào?

hộp công cụ c&c được xây dựng dựa trên các kết quả tìm kiếm. Nhập từ khóa hoặc câu hỏi của bạn và lọc theo nhu cầu cá nhân của bạn.

được lọc bởi …?

hộp công cụ c&c được cấu trúc thành  nhiều danh mục, giúp lọc tìm các công cụ theo nhu cầu cụ thể và bối cảnh của bạn. Bạn có thể lọc tìm công cụ dựa trên chủ đề mô tả mục đích của công cụ, các mối nguy cơ của khí hậu đe dọa đến sản xuất cà phê, quốc gia mà công cụ tìm thấyvà các loại nội dung của nó gắn với các công cụ. Vui lòng tìm trên các danh mục tương ứng bên phải để có kết quả tìm kiếm cụ thể hơn.

nghiên cứu trường hợp

để truyền đạt những phát hiện chính một cách có hiệu quả, hộp công cụ c&c cung cấp các nghiên cứu điển hình cho các công cụ đã được kiểm tra. Các nghiên cứu tình huống bao gồm các khuyến nghị cho các thử nghiệm tiếp theo hoặc thực hiện ở phạm vi rộng hơn, cũng như các bài học quan trọng . Bạn có thể tải về từng nghiên cứu cụ thể đính kèm với công cụ của mình hoặc sử dụng bản đồ nghiên cứu trường hợp để tiếp cận thêm.

Khoảng cách giữa các cây cà phê

Biến đổi khí hậu có thể đòi hỏi ta phải suy nghĩ lại về các cấu hình khoảng cách cây để tạo thuận lợi cho việc sử dụng các công cụ mới và thậm chí cả cho việc thay đổi hệ thống. Đặc biệt là để cung cấp vật liệu che phủ đầy đủ để bảo vệ rễ cây cà phê và đất xung quanh qua những mùa khô nóng kéo dài, cần phải xem xét thiết kế khoảng cách giữa các hàng rộng hơn khi tái canh.Khái niệm

Việc trồng lại là một hoạt động tốn kém và nếu cây non (<2 năm) được tiếp xúc với mùa khô kéo dài (đặc biệt là trong trường hợp El Nino) thì tỷ lệ chết của cây có thể rất cao. Trong hai đến ba năm đầu tiên, điều quan trọng là phải bảo vệ đất khỏi những điều kiện cực đoan cho đến khi cây phát triển đến mức hệ thống rễ được thiết lập và tự che phủ để kháng lại nhiệt độ đất cao. Tuy nhiên, thường là rất khó để cung cấp một lớp che phủ có thể luôn có tác dụng tốt qua cả một mùa khô kéo dài. Một số nông dân mang vật liệu che phủ từ bên ngoài vào lô cà phê nhưng điều này có thể sẽ tốn kém. Trường hợp mật độ trồng khoảng 5000 cây/ ha hoặc cao hơn, khoảng trống giữa các hàng để trồng cây che phủ trở nên hạn chế và khó quản lý hơn. Một giải pháp là làm tăng khoảng cách giữa giữa các cây lên 2,5 m, và nếu cần thiết làm giảm khoảng cách giữa các hàng trong khoảng 0,8 m (cho 5.000 cây / ha).  Khoảng cách2,5 m cung cấp một vùng rộng để trồng các loại cây che phủ như Brachiaria and CajanusCrotalaria Juncea và sau đó cắt để che phủ mặt đất của vùng tiếp giáp với các hàng cà phê.

Nhược điểm

  • Phải trồng lại.
  • Bất cứ cấu trúc cây trồng mới nào cũng đòi hỏi một số thay đổi về các thực hành nông học.

Chi phí

  •  Vì sự thay đổi khoảng cách nên  phải trồng lại cây làm cho chi phí đầu tư cao.

Hành động đề nghị

  • Ban đầu cần thử nghiệm ở một khu vực nhỏ (không lớn hơn 0,2 ha) để đánh giá ưu thế của cấu hình mới này theo các điều kiện địa phương.

Các bình luận thêm

Tăng chiều rộng hàng cũng có thể giúp:

  •  Cải thiện sự thông thoáng của các lô trong giai đoạn mùa mưa.
  •  Cung cấp nhiều ánh sáng hơn cho các cành cà phê thấp hơn, đặc biệt là trên đất dốc.
  • Cho phép thử nghiệm dễ dàng hơn hệ thống cây che  bóng (tạm thời hoặc vĩnh viễn).
  •  Tạo ra nhiều không gian hơn để thử nghiệm việc trồng xen, đặc biệt ở các khu vực biên, nơi cà phê chắc chắn sẽ không còn  trồng được trong tương lai.

 

  • Bạn có gì đó để thêm vào mô tả công cụ này hay không? Hãy để lại một bình luận
  • Bạn có quan tâm đến việc áp dụng công cụ này hay không? Hãy tìm các hình ảnh, các nghiên cứu trường hợp và các bảng thông tin bên dưới để biết các hướng dẫn từng bước, giúp bạn bắt đầu.để lại nhận xét0 nhận xét


Leave a Reply


Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


*