trợ giúp
«

sử dụng như thế nào?

hộp công cụ c&c được xây dựng dựa trên các kết quả tìm kiếm. Nhập từ khóa hoặc câu hỏi của bạn và lọc theo nhu cầu cá nhân của bạn.

được lọc bởi …?

hộp công cụ c&c được cấu trúc thành  nhiều danh mục, giúp lọc tìm các công cụ theo nhu cầu cụ thể và bối cảnh của bạn. Bạn có thể lọc tìm công cụ dựa trên chủ đề mô tả mục đích của công cụ, các mối nguy cơ của khí hậu đe dọa đến sản xuất cà phê, quốc gia mà công cụ tìm thấyvà các loại nội dung của nó gắn với các công cụ. Vui lòng tìm trên các danh mục tương ứng bên phải để có kết quả tìm kiếm cụ thể hơn.

nghiên cứu trường hợp

để truyền đạt những phát hiện chính một cách có hiệu quả, hộp công cụ c&c cung cấp các nghiên cứu điển hình cho các công cụ đã được kiểm tra. Các nghiên cứu tình huống bao gồm các khuyến nghị cho các thử nghiệm tiếp theo hoặc thực hiện ở phạm vi rộng hơn, cũng như các bài học quan trọng . Bạn có thể tải về từng nghiên cứu cụ thể đính kèm với công cụ của mình hoặc sử dụng bản đồ nghiên cứu trường hợp để tiếp cận thêm.

Climate Risk Profile – Uganda

The effective design of adaptation strategies requires an understanding of climatic changes and the regional context. This brief therefore discusses climate impacts for Uganda and potential pathways to mainstream climate smart interventions in the country.Khái niệm

Mainstreaming climate smart coffee requires critical stocktaking of the sector fundamentals, already evident and projected climatic developments relevant to coffee production and promising practices for the future, and of institutional and financial enablers for climate smart coffee adoption.

The brief first describes the national context of coffee production, recent developments and potentially climate relevant aspects. To provide an efficient guideline for adaptation practices, we triangulated observed and perceived climatic change with a gradient of climate change impacts for coffee production. The gradient is a coffee specific evaluation of projected climatic changes. The effectiveness of climate smart coffee practices was evaluated in the Ugandan context.

The information in the brief enables interventions to effectively support adaption in the region at scale.

Drawbacks

  • High costs, labor and knowledge.
  • Not for all coffee countries/region reliable data is available.
  • Anticipatory scaling of climate adaptation is limited by uncertain climate data.

Costs

  • Costs are about 70.000 USD per country/ regional profile.

Recommended Activities

  • Need to engage different scientist and a fair mediation between different scientific approaches.
  • Need to include local experts to ensure relevance.

Further Comments

  • Use of the results for landscape and farm – level Climate Smart Agriculture (CSA) activities.

 

Author: CIAT
để lại nhận xét0 nhận xét


Leave a Reply


Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


*