trợ giúp
«

sử dụng như thế nào?

hộp công cụ c&c được xây dựng dựa trên các kết quả tìm kiếm. Nhập từ khóa hoặc câu hỏi của bạn và lọc theo nhu cầu cá nhân của bạn.

được lọc bởi …?

hộp công cụ c&c được cấu trúc thành  nhiều danh mục, giúp lọc tìm các công cụ theo nhu cầu cụ thể và bối cảnh của bạn. Bạn có thể lọc tìm công cụ dựa trên chủ đề mô tả mục đích của công cụ, các mối nguy cơ của khí hậu đe dọa đến sản xuất cà phê, quốc gia mà công cụ tìm thấyvà các loại nội dung của nó gắn với các công cụ. Vui lòng tìm trên các danh mục tương ứng bên phải để có kết quả tìm kiếm cụ thể hơn.

nghiên cứu trường hợp

để truyền đạt những phát hiện chính một cách có hiệu quả, hộp công cụ c&c cung cấp các nghiên cứu điển hình cho các công cụ đã được kiểm tra. Các nghiên cứu tình huống bao gồm các khuyến nghị cho các thử nghiệm tiếp theo hoặc thực hiện ở phạm vi rộng hơn, cũng như các bài học quan trọng . Bạn có thể tải về từng nghiên cứu cụ thể đính kèm với công cụ của mình hoặc sử dụng bản đồ nghiên cứu trường hợp để tiếp cận thêm.


tìm kiếm hộp công cụ

Công cụ tìm kiếm của chúng tôi đưa ra các thông tin liên quan nhiều nhất tới bạn bằng cách chọn các tiêu chí từ các chủ đề, danh mục, quốc gia và các   loại thông tin có nội dung khác nhau. Đơn giản chỉ cần chọn các tiêu chí có liên quan nhất đến nhu cầu của bạn và các công cụ sẽ xuất hiện.
Bảo tồn Nông nghiệp

Bảo tồn nông nghiệp (CA) đề cập đến một số thực hành nông nghiệp nhằm kết hợp bảo tồn độ ẩm của đất và chất [...]   hơn màu đỏ ...
nghiên cứu trường hợp những bức ảnh
cập nhật lần cuối vào May. 23rd, 2018

Climate Risk Profile – Honduras

The effective design of adaptation strategies requires an understanding of climatic changes and the regional context. This brief therefore discusses climate impacts for Hondur[...]   hơn màu đỏ ...
những bức ảnh thêm thông tin
cập nhật lần cuối vào Feb. 12th, 2019

Climate Risk Profile – Uganda

The effective design of adaptation strategies requires an understanding of climatic changes and the regional context. This brief therefore discusses climate impacts for Uganda[...]   hơn màu đỏ ...
những bức ảnh thêm thông tin
cập nhật lần cuối vào Jul. 19th, 2019

Lựa chọn giống (hạn hán)

Các giống cà phê không phải tất cả đều thích ứng với hạn hán – một số có khả năng chống chịu tốt hơn các [...]   hơn màu đỏ ...
những bức ảnh
cập nhật lần cuối vào May. 23rd, 2018

Quản lý cây che bóng

Quản lý cây che bóng giúp bảo vệ cây cà phê khỏi nắng  nóng và giảm sự tiếp xúc của cây với ánh nắng mặt [...]   hơn màu đỏ ...
nghiên cứu trường hợp những bức ảnh thêm thông tin
cập nhật lần cuối vào May. 23rd, 2018


lọc bởi