trợ giúp
«

sử dụng như thế nào?

hộp công cụ c&c được xây dựng dựa trên các kết quả tìm kiếm. Nhập từ khóa hoặc câu hỏi của bạn và lọc theo nhu cầu cá nhân của bạn.

được lọc bởi …?

hộp công cụ c&c được cấu trúc thành  nhiều danh mục, giúp lọc tìm các công cụ theo nhu cầu cụ thể và bối cảnh của bạn. Bạn có thể lọc tìm công cụ dựa trên chủ đề mô tả mục đích của công cụ, các mối nguy cơ của khí hậu đe dọa đến sản xuất cà phê, quốc gia mà công cụ tìm thấyvà các loại nội dung của nó gắn với các công cụ. Vui lòng tìm trên các danh mục tương ứng bên phải để có kết quả tìm kiếm cụ thể hơn.

nghiên cứu trường hợp

để truyền đạt những phát hiện chính một cách có hiệu quả, hộp công cụ c&c cung cấp các nghiên cứu điển hình cho các công cụ đã được kiểm tra. Các nghiên cứu tình huống bao gồm các khuyến nghị cho các thử nghiệm tiếp theo hoặc thực hiện ở phạm vi rộng hơn, cũng như các bài học quan trọng . Bạn có thể tải về từng nghiên cứu cụ thể đính kèm với công cụ của mình hoặc sử dụng bản đồ nghiên cứu trường hợp để tiếp cận thêm.


tải

c&c sourcebooks (vi)


Cuốn cẩm nang này là một hướng dẫn từng bước để thực hiện phương pháp tiếp cận c&c, đặc biệt tập trung vào
sự thích ứng của sản xuất cà phê để đáp ứng với biến đổi khí hậu ở cấp độ trang trại. Nó đã được phát triển trên
cơ sở kinh nghiệm và bài học kinh nghiệm trong các dự án thí điểm của sáng kiến này.

 

 

c&c sourcebook as PDF in English


Các bạn tải tài liệu gốc công cụ c&c về để sử dụng dưới dạng PDF bằng tiếng anh

A step-by-step guide to supporting coffee farmers in adapting to climate change
pdf | 4 MB

 

 

c&c sourcebook as PDF in Spanish


Các bạn tải tài liệu gốc công cụ c&c về để sử dụng dưới dạng PDF bằng gười Tây Ban Nha.

cc-step-by-step-guide-for-climate-change-adaptation-in-coffee-production_spanish
pdf | 6 MB

 

 

c&c sourcebook as PDF in Português


Các bạn tải tài liệu gốc công cụ c&c về để sử dụng dưới dạng PDF bằng Bồ Đào Nha.

cc-step-by-step-guide-for-climate-change-adaptation-in-coffee-production_portuguese
pdf | 6 MB

 

 

c&c sourcebook as PDF in Vietnamese


Các bạn tải tài liệu gốc công cụ c&c về để sử dụng dưới dạng PDF.

cc-step-by-step-guide-for-climate-change-adaptation-in-coffee-production_vietnamese
pdf | 7 MB

 

 

c&c sourcebook as PDF in Swahili


Các bạn tải tài liệu gốc công cụ c&c về để sử dụng dưới dạng PDF bằng ứng dụng.

cc-step-by-step-guide-for-climate-change-adaptation-in-coffee-production_swahili
pdf | 4 MB