trợ giúp
«

sử dụng như thế nào?

hộp công cụ c&c được xây dựng dựa trên các kết quả tìm kiếm. Nhập từ khóa hoặc câu hỏi của bạn và lọc theo nhu cầu cá nhân của bạn.

được lọc bởi …?

hộp công cụ c&c được cấu trúc thành  nhiều danh mục, giúp lọc tìm các công cụ theo nhu cầu cụ thể và bối cảnh của bạn. Bạn có thể lọc tìm công cụ dựa trên chủ đề mô tả mục đích của công cụ, các mối nguy cơ của khí hậu đe dọa đến sản xuất cà phê, quốc gia mà công cụ tìm thấyvà các loại nội dung của nó gắn với các công cụ. Vui lòng tìm trên các danh mục tương ứng bên phải để có kết quả tìm kiếm cụ thể hơn.

nghiên cứu trường hợp

để truyền đạt những phát hiện chính một cách có hiệu quả, hộp công cụ c&c cung cấp các nghiên cứu điển hình cho các công cụ đã được kiểm tra. Các nghiên cứu tình huống bao gồm các khuyến nghị cho các thử nghiệm tiếp theo hoặc thực hiện ở phạm vi rộng hơn, cũng như các bài học quan trọng . Bạn có thể tải về từng nghiên cứu cụ thể đính kèm với công cụ của mình hoặc sử dụng bản đồ nghiên cứu trường hợp để tiếp cận thêm.
about us

about c&c:

The initiative for coffee&climate (c&c) was launched by members of the coffee sector in 2010 to address the challenges that changing climatic conditions pose to the entire coffee value chain. The initiative has focused its initial efforts on testing, consolidating and promoting the best climate adaptation and mitigation techniques for smallholder coffee farmers, and directly supporting farmers in their implementation of these techniques. Hanns R. Neumann Stiftung (HRNS), as the implementing organization of the initiative, has led climate adaptation capacity building activities with extensionists, producer organizations, producers and coffee institutes in 7 countries with more than 35,000 producers reached. It has developed a proven methodology to assess and respond to climate risks – documented in the c&c Sourcebook, which can be found here – and has consolidated the most effective practices from the field in the c&c toolbox, the initiative’s knowledge sharing hub.

 

 

 

about the c&c toolbox:

The c&c toolbox has been launched 2013 and was relaunched in 2018 with updated information, revised tool descriptions and an improved user interface. All tools authored by HRNS have been field tested by HRNS or its partners within the initiative for coffee&climate and are based on firsthand experience. All other tools are reviewed by a board of scientists and coffee experts and are selected based on their relation to climate resilience, base of evidence and feasibility to implement.

To submit a tool, click here:  submit a tool