trợ giúp
«

sử dụng như thế nào?

hộp công cụ c&c được xây dựng dựa trên các kết quả tìm kiếm. Nhập từ khóa hoặc câu hỏi của bạn và lọc theo nhu cầu cá nhân của bạn.

được lọc bởi …?

hộp công cụ c&c được cấu trúc thành  nhiều danh mục, giúp lọc tìm các công cụ theo nhu cầu cụ thể và bối cảnh của bạn. Bạn có thể lọc tìm công cụ dựa trên chủ đề mô tả mục đích của công cụ, các mối nguy cơ của khí hậu đe dọa đến sản xuất cà phê, quốc gia mà công cụ tìm thấyvà các loại nội dung của nó gắn với các công cụ. Vui lòng tìm trên các danh mục tương ứng bên phải để có kết quả tìm kiếm cụ thể hơn.

nghiên cứu trường hợp

để truyền đạt những phát hiện chính một cách có hiệu quả, hộp công cụ c&c cung cấp các nghiên cứu điển hình cho các công cụ đã được kiểm tra. Các nghiên cứu tình huống bao gồm các khuyến nghị cho các thử nghiệm tiếp theo hoặc thực hiện ở phạm vi rộng hơn, cũng như các bài học quan trọng . Bạn có thể tải về từng nghiên cứu cụ thể đính kèm với công cụ của mình hoặc sử dụng bản đồ nghiên cứu trường hợp để tiếp cận thêm.


tìm kiếm hộp công cụ

Công cụ tìm kiếm của chúng tôi đưa ra các thông tin liên quan nhiều nhất tới bạn bằng cách chọn các tiêu chí từ các chủ đề, danh mục, quốc gia và các   loại thông tin có nội dung khác nhau. Đơn giản chỉ cần chọn các tiêu chí có liên quan nhất đến nhu cầu của bạn và các công cụ sẽ xuất hiện.
Cây che phủ

Nói đến các loại cây che phủ là đề cập đến hàng loạt những loại cây trồng hàng năm hoặc lâu năm có thể được [...]   hơn màu đỏ ...
nghiên cứu trường hợp những bức ảnh thêm thông tin
cập nhật lần cuối vào May. 23rd, 2018

Công cụ đo lường mức độ che bóng HabitApp

Cây che bóng là một thành phần quan trọng của nhiều hệ thống sản xuất cà phê. Tuy nhiên, rất khó để xác định mức [...]   hơn màu đỏ ...
những bức ảnh
cập nhật lần cuối vào May. 08th, 2019

Stepwise Approach to Implement CSA Practices

By implementing climate-smart agriculture practices one step at a time, coffee farmers can improve their coffee quality and productivity with the resources they have. Status: [...]   hơn màu đỏ ...
những bức ảnh thêm thông tin
cập nhật lần cuối vào Jul. 24th, 2019

Than Sinh học

Than sinh học (Biochar) là một tên khác của than củi, được sản xuất bằng cách đốt gỗ hoặc các vật liệu thực vật khác [...]   hơn màu đỏ ...
những bức ảnh
cập nhật lần cuối vào May. 23rd, 2018


lọc bởi