trợ giúp
«

sử dụng như thế nào?

hộp công cụ c&c được xây dựng dựa trên các kết quả tìm kiếm. Nhập từ khóa hoặc câu hỏi của bạn và lọc theo nhu cầu cá nhân của bạn.

được lọc bởi …?

hộp công cụ c&c được cấu trúc thành  nhiều danh mục, giúp lọc tìm các công cụ theo nhu cầu cụ thể và bối cảnh của bạn. Bạn có thể lọc tìm công cụ dựa trên chủ đề mô tả mục đích của công cụ, các mối nguy cơ của khí hậu đe dọa đến sản xuất cà phê, quốc gia mà công cụ tìm thấyvà các loại nội dung của nó gắn với các công cụ. Vui lòng tìm trên các danh mục tương ứng bên phải để có kết quả tìm kiếm cụ thể hơn.

nghiên cứu trường hợp

để truyền đạt những phát hiện chính một cách có hiệu quả, hộp công cụ c&c cung cấp các nghiên cứu điển hình cho các công cụ đã được kiểm tra. Các nghiên cứu tình huống bao gồm các khuyến nghị cho các thử nghiệm tiếp theo hoặc thực hiện ở phạm vi rộng hơn, cũng như các bài học quan trọng . Bạn có thể tải về từng nghiên cứu cụ thể đính kèm với công cụ của mình hoặc sử dụng bản đồ nghiên cứu trường hợp để tiếp cận thêm.

Permanent Preservation Area (PPA)

PPAs (under Brazilian law 12.651) are natural protected areas, with rigid limits of exploitation, that is, direct economic exploitation is not allowed. For this, the farmer must delimit the area according to the forest code and isolate it with natural fences (native trees predominant in the region) or physical barriers (fences and wire) to avoid the entry of external animals (livestock) and human activities (cultivation, collection of firewood, hunting, etc.).Khái niệm

The preservation of PPAs offer several benefits, such as the maintenance of water resources, where it is seen that the springs are protected and thus maintain the flow of water, even during the dry season. Tthere are other benefits including an improved more diverse landscape. Local biodiversity is also preserved and increased, facilitating  a greater movement of both fauna and flora. Aanother action is to improve connectivity between  areas through the formation of ecological corridors thus helping to preserve species. The protection of PPAs aims to ensure a better quality of life for human populations.  However, it is necessary that delimitation of the PPA be in accordance with the Forest Code (12.651), ensuring compliance with the standard and its effectiveness.

Nhược điểm

  • Reduction of the productive area, however, it is obligatory requirements before the law.

Chi phí

  • Low to moderate.

Hành động đề nghị

  • Delimit the PPA according to the number of  legally recognized farms and properties and the width of the watercourse (stream,  river): in case of a spring, there must be 50 meters of protection; for watercourses of less than 10 meters wide, 30 meters of preservation; watercourses 10 to 50 meters wide, 50 meters of preservation; from 50 to 200 meters wide, 100 meters of preservation; 200 to 600 meters wide, 200 meters of preservation; and more than 600 meters wide, 500 meters of preservation. 
  • For protection, encircle the delimited zone with fences and wire to prevent the entry of animals and people that may cause some kind of impact on the natural vegetation.  
  • Native trees should also be planted in natural areas, according to the combination ranges provided in the forest code, taking account of the number of  properties involved.

 

  • Have something to add to this tool description? Leave a comment!
  • Interested in applying this tool? Look for pictures, case studies and info sheets below for step-by-step instructions to get you started.

 
để lại nhận xét0 nhận xét


Leave a Reply


Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


*