trợ giúp
«

sử dụng như thế nào?

hộp công cụ c&c được xây dựng dựa trên các kết quả tìm kiếm. Nhập từ khóa hoặc câu hỏi của bạn và lọc theo nhu cầu cá nhân của bạn.

được lọc bởi …?

hộp công cụ c&c được cấu trúc thành  nhiều danh mục, giúp lọc tìm các công cụ theo nhu cầu cụ thể và bối cảnh của bạn. Bạn có thể lọc tìm công cụ dựa trên chủ đề mô tả mục đích của công cụ, các mối nguy cơ của khí hậu đe dọa đến sản xuất cà phê, quốc gia mà công cụ tìm thấyvà các loại nội dung của nó gắn với các công cụ. Vui lòng tìm trên các danh mục tương ứng bên phải để có kết quả tìm kiếm cụ thể hơn.

nghiên cứu trường hợp

để truyền đạt những phát hiện chính một cách có hiệu quả, hộp công cụ c&c cung cấp các nghiên cứu điển hình cho các công cụ đã được kiểm tra. Các nghiên cứu tình huống bao gồm các khuyến nghị cho các thử nghiệm tiếp theo hoặc thực hiện ở phạm vi rộng hơn, cũng như các bài học quan trọng . Bạn có thể tải về từng nghiên cứu cụ thể đính kèm với công cụ của mình hoặc sử dụng bản đồ nghiên cứu trường hợp để tiếp cận thêm.


tìm kiếm hộp công cụ

Công cụ tìm kiếm của chúng tôi đưa ra các thông tin liên quan nhiều nhất tới bạn bằng cách chọn các tiêu chí từ các chủ đề, danh mục, quốc gia và các   loại thông tin có nội dung khác nhau. Đơn giản chỉ cần chọn các tiêu chí có liên quan nhất đến nhu cầu của bạn và các công cụ sẽ xuất hiện.
Application of Lime Sulfur to control Coffee Rust

Applying a lime sulfur mix (‘caldo’ in Spanish) to coffee leaves creates a physical barrier to prevent rust spore germination and/or penetration into the leaf [...]   hơn màu đỏ ...
nghiên cứu trường hợp những bức ảnh
cập nhật lần cuối vào Apr. 19th, 2018

Climatic Zoning

For planning purposes it is useful to determine which coffee lands can be categorized as optimal, sub-optimal or unsuitable and how these have been changing [...]   hơn màu đỏ ...
những bức ảnh
cập nhật lần cuối vào Apr. 19th, 2018

Coffee Field Spacing

Climate change may require some rethinking about tree spacing configurations to facilitate the use of new tools and even system change. Especially to provide adequate [...]   hơn màu đỏ ...
nghiên cứu trường hợp những bức ảnh thêm thông tin
cập nhật lần cuối vào Apr. 19th, 2018

Conservation Agriculture

Conservation agriculture (CA) refers to a number of practices that in combination aim to conserve soil moisture and organic matter, reduce erosion and optimize use [...]   hơn màu đỏ ...
nghiên cứu trường hợp những bức ảnh
cập nhật lần cuối vào Apr. 19th, 2018

Cover Crops

Cover crops refer to a wide range of annual or perennial plants that can be sown to cover bare ground – traditionally to reduce the [...]   hơn màu đỏ ...
nghiên cứu trường hợp những bức ảnh thêm thông tin
cập nhật lần cuối vào Apr. 19th, 2018


lọc bởi