trợ giúp
«

how to use?

the c&c toolbox is based on search results. Type in your keywords or queries and filter by your personal needs.

filtered by… ?

the c&c toolbox is structured into several categories that help filter tools according to your specific needs and context. You can filter the tool based on the topic that describes the purpose of the tool, the climatic hazard which threaten coffee production, the country for which a tool is envisioned and by its content types which are attached to the tool . Please filter on the respective categories on the right for more specific search results.

case studies

to communicate key findings effectively the c&c toolbox provides case studies for tested tools. The case studies include recommendations for further trials or larger-scale implementation, as well as important lessons learned. You can download each case study attached to its tool or use the case study map to access further.
Ngày xuất bản

Chịu trách nhiệm nội dung:

Sáng kiến Sản xuất cà phê bền vững để ứng phó với Biến đổi khí hậu
Công ty tư vấn Embden, Drishaus & Epping GmbH (công ty con của tập đoàn Hanns R.Neumann Stiftung)
Am Sandtorpark 4, Coffee Plaza
20457 Hamburg
Đức
Điện thoại: +49 (0)40 808112-224
Fax: +49 (0)40 808112-433
Email: info@hrnstiftung.org

Local contact:

Embden Drishaus & Epping Consulting GmbH
Representative Office Asia Pacific
31 Tran Nhat Duat, Tan Loi Ward, Buon Ma Thuot,
Dak Lak, Vietnam

 

Thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân do bạn cung cấp. Tuy nhiên, bạn hoặc bất kỳ ai thay mặt bạn có quyền quyết định có cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho chúng tôi hoặc không.

Chúng tôi tự động thu thập thông tin từ các vị khách vào thăm trang web của chúng tôi, ví dụ thông qua việc sử dụng “tập thông tin về người sử dụng” và các cơ chế theo dõi khác. Chúng tôi thu thập các thông tin cơ bản sau: Tên miền Internet và máy chủ mà bạn truy cập; địa chỉ trang web xuất phát của bạn; thời điểm và thời lượng bạn truy cập; địa chỉ IP và thông tin về hệ điều hành, trình duyệt và máy chủ của máy tính của bạn; thời điểm và thời gian bạn truy cập vào trang web này và những trang tin của trang web này bạn đã ghé thăm.

 

Cách thức chúng tôi sử dụng thông tin

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn do chính bạn cung cấp để đáp ứng yêu cầu của bạn về dịch vụ của chúng tôi hoặc để trả lời những thắc mắc của bạn. Nếu bạn chọn công bố nội dung (chẳng hạn một bức thư gửi cho biên tập viên của chúng tôi, ý kiến gửi tới những nhân viên truyền hình của chúng tôi, thông điệp trên một trang blog hoặc một diễn đàn thảo luận), chúng tôi có thể công khai tên truy cập của bạn và các thông tin khác mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi.

Sau một thời gian, chúng tôi sử dụng các thông tin phi cá nhân mà chúng tôi thu thập được để cải tiến thiết kế và nội dung trang web cũng như để cá nhân hóa trải nghiệm internet của bạn. Chúng tôi cũng có thể sử dụng những thông tin này trong quá trình tổng hợp nhằm phân tích việc sử dụng trang web.

ặc dù có áp dụng những biện pháp thích hợp để tránh việc tiết lộ các thông tin trái phép, chúng tôi không thể bảo đảm với bạn rằng các thông tin có thể xác minh được danh tính cá nhân cung cấp mà chúng tôi thu thập được sẽ không bao giờ được tiết lộ, và điều này được xem là trái với Chính sách về Sự riêng tư và bảo mật.

 

Các trang liên kết

Trang web của chúng tôi có các đường dẫn đến trang web của các bên thứ ba. Chúng tôi cung cấp những đường dẫn này nhằm tạo thuận lợi cho bạn nhưng xin vui lòng không tin tưởng hoàn toàn về sự an toàn tuyệt đối của các trang liên kết hoặc bất cứ thông tin gì trên những trang web này. Các thông tin, sản phẩm, dịch vụ có thể hữu ích đối với bạn, nhưng đó là các thực thể độc lập và chúng tôi không xác nhận hoặc kiểm soát được. Bạn cần chấp nhận rằng bất cứ lượt truy cập tới các đường dẫn được liên kết đều có rủi ro cho bạn và bị chi phối bởi các chính sách riêng tư và bảo mật (nếu có).

Đường dẫn của bạn tới trang web của chúng tôi: Bạn không được phép dẫn truyền hoặc tạo đường tắt vào trang web của chúng tôi từ trang web, blog hoặc bất kỳ ứng dụng tương tự nào của bạn nếu không được sự cho phép của chúng tôi bằng văn bản.

 

Phản hồi; Giấy phép của bạn cho chúng tôi

Chúng tôi hy vọng bạn sẽ để lại phản hồi để chúng tôi có thể hỗ trợ, cải tiến và tiếp tục hoạt động mang tính xã hội của chúng tôi tốt hơn. Tuy nhiên, bạn cần đồng ý sẽ không có phản hồi mang tính xâm phạm hoặc vi phạm quyền lợi của bất cứ ai và theo đó bạn cho phép Công ty chúng tôi một giấy phép toàn cầu có thể chuyển nhượng, không có phí bản quyền, không thể hủy bỏ và không độc quyền để thực thi các quyền sở hữu tài sản trí tuệ hiện nay hoặc sau này hoặc những quyền khác của bạn hoặc của những người khác tại mục Phản hồi nhằm hỗ trợ các mục tiêu xã hội của Công ty chúng tôi.

 

Trách nhiệm về nội dung

Mặc dù nội dung của tất cả các trang thông tin đều được kiểm tra kỹ trước khi đăng nhưng chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự hoàn chỉnh và tính thực tế của chúng. Cụ thể, chúng tôi không thể chịu trách nhiệm đối với bất cứ mất mát, thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp, tính pháp lý và chi phí của bất cứ vấn đề gì xảy ra do bạn hoặc bất cứ ai khác lợi dụng nội dung của trang web này và/hoặc bộ công cụ này.

Xin lưu ý rằng những ý kiến của bạn có thể không được đăng trên diễn đàn Cà phê & Khí hậu và có thể bị nhóm biên tập xóa hoặc rút ngắn. Với việc đưa ra ý kiến, bạn đồng ý rằng ý kiến của bạn có thể được sử dụng trên các phương tiện truyền thông khác liên quan đến Sáng kiến Cà phê & Khí hậu. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với nội dung của bất kỳ ý kiến nào được đăng trên diễn đàn bộ công cụ.

 

Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường thiệt hại, bảo vệ và không làm điều gì có hại cho Sáng kiến Cà phê & Khí hậu, công ty Embdenm Drishaus & Epping Consulting GmbH và bên thứ ba để bù lại những mất mát, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý và chi phí nếu có của mọi tình huống phát sinh do bất kỳ đơn vị nào liên quan đến khiếu nại, thiệt hại hoặc mất mát có liên quan tới hoặc phát sinh do việc bạn sử dụng nội dung của trang web này hoặc các trang web liên quan.

 

Liên hệ trước khi cảnh báo

Nếu những nội dung, hình ảnh và thiết kế trên trang web của chúng tôi làm tổn hại đến quyền lợi của bên thứ ba hoặc vi phạm các quy định pháp lý, chúng tôi rất mong nhận được thông báo tương ứng miễn phí. Những nội dung có thể bị phản đối một cách chính đáng sẽ được xóa đúng lúc để không cần phải ủy quyền đến luật sư. Chúng tôi hoàn toàn từ chối các chi phí pháp lý phát sinh nếu không được thông báo trước. Nếu cần thiết, chúng tôi có quyền khởi kiện dựa trên sự vi phạm điều khoản này.

 

Tuyên bố bản quyền

Bản quyền trang web năm 2013 thuộc về Sáng kiến Cà phê & Khí hậu trừ khi được quy định khác đi. Bản quyền đã được bảo hộ. Nội dung, hình ảnh và cấu trúc Bộ công cụ Cà phê & Khí hậu được bảo hộ theo luật bản quyền hiện hành. Việc sao chép thông tin, dữ liệu, bao gồm bản văn và phương tiện truyền thông chỉ được phép dùng cho mục đích phi thương mại cá nhân hoặc có sự đồng ý rõ ràng của Sáng kiến Cà phê & Khí hậu