trợ giúp
«

Col-1 Text Left Col-1 Text Left Col-1 Text Left Col-1 Text Left Col-1 Text Left Col-1 Text Left
Col-2 Text Right Col-2 Text Right Col-2 Text Right Col-2 Text Right Col-2 Text Right Col-2 Text Right


chào mừng bạn đến với bộ công cụ sản xuất cà phê ứng phó với biến đổi khí hậu (bộ công cụ cà phê & khí hậu – c&c)

Bộ Công cụ Cà phê & Khí hậu là bộ tài liệu bao gồm các phương pháp, các chỉ dẫn và tài liệu tập huấn được biên soạn nhằm giúp nông dân ứng phó với tình trạng biến đổi khí hậu. Bộ tài liệu này cung cấp nền tảng cơ bản phục vụ cho quá trình trao đổi kiến thức về các biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu đã có và các phương thức thích ứng sáng tạo, đồng thời đóng vai trò là cầu nối giữa các nhà khoa học và nông dân.


mới nhất công cụ và nghiên cứu trường hợp

gypsum-2
dụng cụ

Gypsum Application to Soil

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ). With certain types of soil, such as those found in the Cerrado region of […]

những bức ảnh thêm thông tin
soil-humidity-1
dụng cụ

Soil Humidity Measurement

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ). There are many ways to measure soil moisture. These range from the laborious but […]

những bức ảnh thêm thông tin