trợ giúp
«

how to use?

the c&c toolbox is based on search results. Type in your keywords or queries and filter by your personal needs.

filtered by… ?

the c&c toolbox is structured into several categories that help filter tools according to your specific needs and context. You can filter the tool based on the topic that describes the purpose of the tool, the climatic hazard which threaten coffee production, the country for which a tool is envisioned and by its content types which are attached to the tool . Please filter on the respective categories on the right for more specific search results.

case studies

to communicate key findings effectively the c&c toolbox provides case studies for tested tools. The case studies include recommendations for further trials or larger-scale implementation, as well as important lessons learned. You can download each case study attached to its tool or use the case study map to access further.


chào mừng bạn đến với bộ công cụ sản xuất cà phê ứng phó với biến đổi khí hậu (bộ công cụ cà phê & khí hậu – c&c)

Bộ Công cụ Cà phê & Khí hậu là bộ tài liệu bao gồm các phương pháp, các chỉ dẫn và tài liệu tập huấn được biên soạn nhằm giúp nông dân ứng phó với tình trạng biến đổi khí hậu. Bộ tài liệu này cung cấp nền tảng cơ bản phục vụ cho quá trình trao đổi kiến thức về các biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu đã có và các phương thức thích ứng sáng tạo, đồng thời đóng vai trò là cầu nối giữa các nhà khoa học và nông dân.


mới nhất công cụ và nghiên cứu trường hợp

dụng cụ

Grafting Arabica Scion onto Robusta Rootstock

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ). Some Robusta varieties may have deeper and more vigorous roots than Arabica varieties. By […]

nghiên cứu trường hợp những bức ảnh thêm thông tin
dụng cụ

Cover Crops

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ). Cover crops refer to a wide range of annual or perennial plants that can […]

nghiên cứu trường hợp những bức ảnh thêm thông tin